Πρόταση της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βύρωνα για λήψη μέτρων στήριξης των Επιχειρήσεων και Νοικοκυριών που πλήττονται από τον κορωνοϊό

“Την Μ. Τρίτη 14 Απριλίου 2020 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Βύρωνα (μέσω τηλεδιάσκεψης) προκειμένου, μεταξύ άλλων, να αποφασιστούν και να εξειδικευτούν τα μέτρα που δύναται να λάβει ο Δήμος Βύρωνα για την οικονομική στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της πόλης μας, που πλήττονται από την πανδημία (CoVid- 19).

Στο πλαίσιο αυτό, η Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα καταθέτει τις ακόλουθες προτάσεις/ μέτραστήριξης και αιτείται την υιοθέτησή τους στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο:

▪ Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο για όλα τα νοικοκυριά που τουλάχιστον ένα μέλος τους βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας και για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή λόγω της πανδημίας.

▪ Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο για όλες τις επιχειρήσεις/ ελ. επαγγελματίες της πόλης μας, που έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική εντολή.

▪ Δραστική μείωση δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου όλες τις επιχειρήσεις/ ελ.
επαγγελματίες πλήττονται οικονομικά από τα περιοριστικά μέτρα προς αποφυγή εξάπλωσης της πανδημίας, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη λίστα πληττόμενων επιχειρήσεων του
Υπουργείου Οικονομικών.

▪ Απαλλαγή από την καταβολή μισθωμάτων για τα κυλικεία εντός των σχολείων και των γηπέδων της πόλης μας, για όσο χρονικό διάστημα τα ανωτέρω παραμένουν κλειστά με κρατική εντολή.

▪ Ενίσχυση της επιχορήγησης προς τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου (Α΄/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης), προκειμένου να χορηγηθούν οι απαραίτητοι για την εξ αποστάσεως διδασκαλία φορητοί υπολογιστές στους μαθητές των σχολείων μας, βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων.

▪ Παρέμβαση προς κάθε κατεύθυνση – και ιδίως προς τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας &
Internet – προκειμένου να διευρυνθεί η δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε άλλες
απαραίτητες πλατφόρμες και υπηρεσίες, πέραν αυτών της τηλε- εκπαίδευσης για τις οποίες
ισχύει ήδη η δωρεάν πρόσβαση (χωρίς χρέωση χρήσης διαδικτύου).

▪ Άμεση επιστροφή χρημάτων που έχουν προκαταβληθεί από δημότες για την συμμετοχή των παιδιών στα καλλιτεχνικά εργαστήρια ή οποιαδήποτε άλλη δημοτική δραστηριότητα.

Η Δημοτική Αρχή Βύρωνα έχει ήδη προτείνει την απαλλαγή των καταστημάτων από
δημοτικά τέλη και τέλη κατάληψης – χρήσης κοινοχρήστων χώρων, για το διάστημα που
παραμένουν κλειστά λόγω της πανδημίας, πρόταση με την οποία η Πρωτοβουλία Πολιτών
Βύρωνα συμφωνεί απολύτως.”