xoumpauli
trapezaris

Παρουσίαση πρότασης του σωματείου για την διαχείριση των απορριμμάτων στο Δήμο Βύρωνα

athanasiadis

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τρίτη 11-2 το απόγευμα στο Δημαρχείο
Βύρωνα η παρουσίαση της πρότασης του σωματείου εργαζομένων για την
διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη.

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

BoomerangVironas

Το σωματείο μας από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα δίνει μάχες
ενάντια στις πολιτικές κυβερνήσεων και δημοτικών αρχών,
υπερασπιζόμενο το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα των
υπηρεσιών του Δήμου και ιδιαίτερα της υπηρεσίας καθαριότητας.

Πολλές φορές ήρθε σε αντίθεση με τις πολιτικές Δημοτικών αρχών
που ήθελαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη συμμετοχή ιδιωτικών
εταιρειών στη διαχείριση των απορριμμάτων στον Δήμο.

Από το 1998 που λειτουργεί ο ΣΜΑ στο Υμηττό για τα
απορρίμματα του Δήμου Βύρωνα, αντιπαλέψαμε και πετύχαμε να
φύγουν οι ιδιωτικές εταιρίες που μετέφεραν τα απορρίμματα του
Δήμου στην χωματερή την περίοδο 1998-2001 αντιπροτείνοντας ο
Δήμος να αγοράσει δικά του κοντέινερ, όπως και έγινε.

Το 2001 για να ευθυγραμμιστεί η χώρα μας με την πολιτική
της Ε.Ε., ψηφίζεται από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ο Ν.
2939/2001, που ανοίγει το δρόμο να δημιουργηθούν ιδιωτικά
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων για την
ανακύκλωση, χαρτιού, πλαστικού, γυαλιού, αλουμινίου.

Δημιουργήθηκε η ιδιωτική εταιρεία ΕΕΑΑ. Α.Ε. ως εναλλακτικό
σύστημα ανακύκλωσης, με τους ΜΠΛΕ κάδους, που μόνο
ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή δεν πραγματοποιεί.

Συμμετέχουν ως μέτοχοι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομήχανων
(ΣΕΒ), το συνδικαλιστικό όργανο των Δήμων ( ΚΕΔΕ) και ιδιωτικές
εταιρείες, όπως η Κόκα Κόλα, ο Παπαστράτος, που υποχρεούνται
από το νόμο να πληρώνουν ένα τέλος ανακύκλωσης για τα υλικά
που παράγουν και επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η ΕΕΑΑ Α.Ε.
εισπράττει το χρηματικό τέλος ανακύκλωσης από τις εταιρείες και
το διαχειρίζεται αυτή. Μέχρι σήμερα σύμφωνα με δημοσιεύματα
έχει διαχειριστεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Ακριβή στοιχεία
δεν υπάρχουν.

Η ΕΕΑΑ Α.Ε. επιδιώκει να υπογράψει σύμβαση με κάθε Δήμο ο
οποίος επιβαρύνεται με όλο το κόστος, μισθολογικό, μεταφοράς,
καύσιμα, συντήρηση.

Οι εργαζόμενοι του κάθε Δήμου εργάζονται για την περισυλλογή
των μπλε κάδων και τη μεταφορά του περιεχομένου τους σε
χώρο που τους ορίζει η εταιρεία για να γίνει η διαλογή των
ανακυκλώσιμων υλικών.

Ουσιαστικά με τη σύμβαση αυτή οι Δήμοι εργάζονται προς
όφελος της συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία εισπράττει το τέλος
ανακύκλωσης για τα υλικά που περισυλλέγουν οι Δήμοι.

Το σωματείο μας αντιτάχτηκε σε αυτή την πολιτική

Το 2003 οργάνωσε την πρώτη ημερίδα για τα απορρίμματα
στην πόλη.

Το 2006 το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ο
Δήμος να υπογράψει σύμβαση με το ιδιωτικό σύστημα
εναλλακτικής διαχείρισης Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε.

Τον Φεβρουάριο του 2007 οι εργαζόμενοι του Δήμου
Βύρωνα δώσαμε πολυήμερο αγώνα με διάφορες μορφές
πάλης, αντιδρώντας στη σύμβαση με την ιδιωτική Ε.Ε.Α.Α. Α.
Ε. με αποτέλεσμα να μην υλοποιηθεί η σύμβαση και να
ακυρωθεί στην πράξη.

Αντιπροτείναμε η ίδια η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου
να οργανώσει την ανακύκλωση για περισυλλογή τεσσάρων
υλικών με διαλογή στην πηγή.

Κάτι που έγινε αποδεκτό από την τότε δημοτική αρχή, με
Δήμαρχο τον κ. Χαρδαλιά.

Από τις 17 Νοέμβριου 2008 ο Δήμος Βύρωνα είναι ο
μοναδικός Δήμος που τοποθέτησε ξεχωριστούς κάδους
για διαλογή υλικών στην πηγή ανά υλικό.

Δημιούργησε ΣΤΑΣΕΙΣ ανακύκλωσης, -έτσι τις ονόμασε –
τοποθετώντας ξεχωριστούς κάδους για τέσσερα υλικά.

Το 2015 η σημερινή δημοτική αρχή αντί να ενισχύσει τα
σημεία ανακύκλωσης, να τοποθετήσει περισσότερους κάδους, να
διευρύνει τα υλικά που συλλέγει, πρότεινε ο Δήμος Βύρωνα να
ενταχτεί στην εταιρεία Ε.Ε.Α.Α . Α.Ε. Συγκρουστήκαμε με αυτή
την πολιτική με διάφορες μορφές πάλης και καταφέραμε να μην
υπογραφεί η σύμβαση.

Πρόσφατα τον Νοέμβριο του 2019, αξιοποιώντας τη
νομοθετική διάταξη που ψήφισε η κυβέρνηση της Ν.Δ. κατέθεσε
εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, για να υπογραφούν
συμβάσεις με τρεις εταιρείες για την απομάκρυνση των αδρανών
υλικών, την περισυλλογή των ρούχων και με την γνωστή Ε.Ε.Α.Α
Α.Ε. Η πολιτική αυτή της δημοτικής αρχής συνάντησε για άλλη
μια φορά την σθεναρή αντίσταση και τον αγώνα των
εργαζομένων.

Ο αγώνας αυτός βρήκε την υποστήριξη δημοτικών
παρατάξεων με αποτέλεσμα η δημοτική αρχή να
υποχρεωθεί σε αναδίπλωση.

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι

Οι κυβερνήσεις, η τοπική αυτοδιοίκηση, τα συλλογικά όργανα των
δημάρχων και των περιφερειαρχών, που έχουν την αποκλειστική
ευθύνη για τη διαχείριση των απορριμμάτων:

διαχρονικά έχουν τεράστιες ευθύνες για τις παραλήψεις, τις
ανεπάρκειες, την ιδιωτικοποίηση ορισμένων τομέων της
υπηρεσίας καθαριότητας και τα υψηλά δημοτικά τέλη που
πληρώνουν οι πολίτες.

Δεν ασκούν πολιτικές προς όφελος της κοινωνίας, που να
στοχεύουν στην αξιοποίηση των απορριμμάτων μέσα από την
τεχνολογία, την ενίσχυση της ανακύκλωσης με διαλογή υλικών
στην πηγή, μειώνοντας ουσιαστικά τα απορρίμματα που
καταλήγουν στις χωματερές.

Συμπράττουν στην είσοδο ιδιωτικών εταιρειών στη διαχείριση των
απορριμμάτων, του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και του
πρασίνου.

ΕΝΑΙ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

Η Ε. Ένωση πιέζει διαρκώς την Ελλάδα να ενσωματώνει μια σειρά
ευρωπαϊκών οδηγιών στη νομοθεσία της χώρας, επιμένοντας ταυτόχρονα στη
συμμετοχή των ιδιωτικών εταιρειών στη διαχείριση των απορριμμάτων μέσω
ΣΔΙΤ και αναθέσεις σε ιδιώτες.

ΣΗΜΕΡΑ λειτουργούν 22 ιδιωτικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης
διαφόρων υλικών προς ανακύκλωση που διαχειρίζονται πολλές εκατοντάδες εκ.
ευρώ το χρόνο.

Εμείς ως σωματείο απαντάμε με απόλυτη σαφήνεια και αγωνιζόμαστε με
κάθε τρόπο και μέσο, ώστε η διαχείριση των απορριμμάτων να παραμείνει
στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους και της αυτοδιοίκησης Ά και Β΄
βαθμού, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ.

Με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων, τη διαρκή ενίσχυση της ανακύκλωσης
με διαλογή στην πηγή, το σεβασμό στο περιβάλλον, τη μείωση του κόστους
διαχείρισης , τη μείωση των δημοτικών τελών για τους πολίτες.

Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους, για να εκλείψουν
τα δεκάδες θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, που πολλά από αυτά είναι
εγκλήματα της εργοδοσίας.

Σε αυτό τον αγώνα δεν θέλουμε και δεν είμαστε μόνοι.

Αυτό τον αγώνα θέλουμε να τον σχεδιάσουμε, να τον δώσουμε μαζί
με όσο το δυνατό περισσότερους πολίτες, συνδικάτα, μαζικούς και
επιστημονικούς φορείς, Δημοτικές παρατάξεις, συλλογικότητες και
πολιτικά κόμματα που ενστερνίζονται τις αγωνίες και τις προτάσεις
μας.

ΔΕΝ τα γνωρίζουμε όλα

Θέλουμε να ακούσουμε προτάσεις και ιδέες που θα κινούνται στην
βασική μας κατεύθυνση, ώστε να διαμορφώσουμε την πρότασή μας
και τους στόχους πάλης και διεκδίκησης.

Η πρόταση μας έχει στο κέντρο της προσοχής της τον
άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες του, με σεβασμό στο
περιβάλλον και τους εργαζόμενους σε αυτό το δύσκολο
αντικείμενο εργασίας.

Όσο πιο βιομηχανοποιημένη και αστικοποιημένη γίνεται μια
χώρα, τόσα περισσότερα σκουπίδια παράγει.

Σύμφωνα με την Eurostat τα αστικά απόβλητα, ανέρχονται σε
παγκόσμιο επίπεδο στα 2 δισεκατομμύρια τόνους και είναι
μόνο το 5% του συνόλου των αποβλήτων. Η συνολική
ποσότητα φτάνει τα περίπου 40 δισεκατομμύρια τόνους! Τα
περισσότερα σκουπίδια παράγονται από κατασκευαστικές και
γεωργικές δραστηριότητες.

ΕΑΝ δεν αντισταθούμε στο καταναλωτικό μοντέλο που μας
επιβάλλουν και μας έχουν εθίσει οι εταιρείες και το Μαρκετιν, δεν
αλλάξουμε καταναλωτικές συνήθειες, δεν θα μπορέσουμε
αποτελεσματικά να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του
περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής.

Ποια είναι η κατάσταση με τα απορρίμματα στην χώρα μας

Υπάρχουν ακόμη χωματερές, ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων.

Παράγουμε αστικά απόβλητα 5 εκατ. τόνους το χρόνο. Από
αυτά το 78% των οικιακών απορριμμάτων καταλήγουν σε
χωματερές -ΧΥΤΑ-, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό στη
Γαλλία είναι 36%, στο Βέλγιο 5% και στη Γερμανία μόλις 1%!

Η επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη
χώρα μας από το 2015 μέχρι σήμερα, αγγίζουν τα 104 εκατ.
ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 48,4 εκατ. ευρώ αφορούν σε
πρόστιμα για χωματερές.

Στη χώρα μας ανακυκλώνεται το 20% και κομποστοποιείται
το 2%, όταν ο μέσος όρος των κρατών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης είναι: ανακύκλωση 45% και κομποστοποίηση 18%, ενώ
υπάρχουν και 5 χώρες που θάβουν λιγότερο από το 1% των
απορριμμάτων τους.

Η ξεχωριστή συλλογή βιοαποβλήτων και η οικιακή
κομποστοποίηση έχει αρχίσει να εφαρμόζεται σε πολύ μικρό
βαθμό από λίγους δήμους.

Η Πρόληψη και Επαναχρησιμοποίηση είναι σχεδόν στο
ΜΗΔΕΝ, ενώ παρουσιάζονται προβλήματα στην διάθεση-
πώληση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Στην Αττική η κατάσταση έχει κτυπήσει κόκκινο.

Στην Αττική των 4 εκατ. κατοίκων και των 66 δήμων παράγονται
κάθε χρόνο 1,8 εκατ. τόνοι απορριμμάτων και θάβονται στο
ΧΥΤΑ Φυλής.

Ο ΧΥΤΑ Φυλής, ο μοναδικός χώρος ταφής απορριμμάτων στην
Αττική, δέχεται περίπου 6.000 τόνους απορριμμάτων την ημέρα
εδώ και 60 χρόνια !

Σήμερα σχεδιάζεται νέα παράταση μέχρι το 2025, πάρα τις
επιπτώσεις που έχει στη ζωή των κατοίκων της Δυτικής Αττικής.

Οι ΟΤΑ πληρώνουν περίπου πάνω από 80 εκατ. ευρώ στον
ΕΔΣΝΑ που διαχειρίζεται τη χωματερή για τέλη ταφής των
απορριμμάτων

Το 2019 υπογράφηκε η ΚΥΑ με τον Κανονισμό τιμολόγησης των
απορριμμάτων για κάθε Δήμο και δεν έχει εφαρμοστεί στην
πράξη για την Αττική από τον ΕΔΣΝΑ.

Ο Κανονισμός Τιμολόγησης για το τέλος ταφής στη χωματερή :

Θα πρέπει να βασίζεται σε απολύτως μετρήσιμα απορρίμματα.

Να δίνονται πραγματικά κίνητρα στους Δήμους. Έκπτωση στο
τέλος ταφής από τη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που
πηγαίνουν στη χωματερή και χρηματοδότηση για τα
ανακυκλώσιμα υλικά που περισυλλέγουν.

Να δίνονται μηχανήματα νέων τεχνολογιών, ανταποδοτικής
ανακύκλωσης, οχήματα κ.λπ. στους δήμους, για έναν νέο
σχεδιασμό των υπηρεσιών καθαριότητας των πόλεων.

Η αλήθεια για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη μας

Η πόλη εκτείνεται σε 9000 τ. χιλιόμετρα. Αποτελείται από επιμέρους
γειτονιές και τον Καρέα. Ζούμε σε αυτή σύμφωνα με την τελευταία
απογραφή του 2011 61.000 κάτοικοι, στην πραγματικότητα
είμαστε πάνω από 100.000 κάτοικοι.

Σύμφωνα με στοιχεία του σωματείου, περισυλλέγονται
καθημερινά περίπου 100 τόνοι κάθε μορφής απορρίμματα. Από αυτά
70-75 τόνοι μεταφέρονται για θάψιμο στο ΧΥΤΑ της Φυλής. Τα
υπόλοιπα είναι (ανακυκλώσιμα υλικά, βιοαπόβλητα, ογκώδη υλικά και
μπάζα). Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας από εμάς παράγει 1 κιλό
απορρίμματα περίπου την ήμερα.

Μέσα από το λογαριασμό της ΔΕΗ οι κάτοικοι της πόλης
πληρώνουν στο Δήμο για την διαχείριση των απορριμμάτων
ένα ποσό που υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Από
αυτά ο Δήμος για την ταφή των απορριμμάτων πληρώνει στον
ΕΔΣΝΑ πάνω από 900.000 ευρώ το χρόνο.

Οι πολίτες θεωρούν ότι η πόλη δεν είναι καθαρή, παρά τις
προσπάθειες που καταβάλουν οι εργαζόμενοι.

Ο Δήμος είναι χωρισμένος σε εννέα περιοχές- τομείς και
περισυλλέγονται τα απορρίμματα πέντε ημέρες τη βδομάδα. Το
Σάββατο ένα απορριμματοφόρο περισυλλέγει τα απορρίμματα
από τα Σούπερ Μάρκετ και την αγορά.

Την Κυριακή γίνεται περιορισμένη περισυλλογή από πέντε τομείς
και κεντρικά σημεία.

Χρησιμοποιούνται δυο απορριμματοφόρα καθημερινά για την
ανακύκλωση.

Τρία οχήματα περισυλλέγουν τα ογκώδη απορρίμματα και αδρανή
υλικά – μπάζα- που βγάζουν κάτοικοι.

Σε όλες τις περιοχές και στους δρόμους (εκτός της περιοχής των
αναπηρικών) έχουν τοποθετηθεί κάδοι, όπου οι κάτοικοι ρίχνουν
τα απορρίμματα.,

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Με την πρόταση του Σωματείου μας, που αποδέχθηκε τελικά η δημοτική αρχή του κ.
Χαρδαλιά, ξεκίνησε η ανακύκλωση στις 17 Νοέμβριου το 2008 με θετικά αποτελέσματα.

Ο Δήμος Βύρωνα είναι ο μοναδικός δήμος σε όλη τη χώρα που η υπηρεσία καθαριότητας
έχει οργανώσει την ανακύκλωση 4 υλικών με διαλογή στην πηγή. Αρχικά σχεδιαστήκαν
ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και τοποθετηθήκαν 120 κάδοι. Το 2014 είχαν τοποθετηθεί 300
κάδοι.

ΣΗΜΕΡΑ έχουν τοποθετηθεί 350 κάδοι σε 130 σημεία και σε όλα τα σχολεία.

Συλλέγονται περίπου 500 τόνοι τον χρόνο. Ποσότητα όχι ικανοποιητική.

Τα ανακυκλώσιμα υλικά πωλούνται στο ελεύθερο εμπόριο, διότι δεν υπάρχει
δημόσιος φορέας διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών.

Το τελευταίο χρόνο πλαστικό και αλουμίνιο μεταφέρονται στον ΕΔΣΝΑ (ΕΜΑΚ), ο
οποίος δίνει ως αντάλλαγμα κάδους απορριμμάτων, ενώ υπάρχει πρόβλημα με την
διάθεση του γυαλιού. για τα ανακυκλώσιμα υλικά που συγκεντρώνει.

Η προηγούμενη Δημοτική αρχή, όπως και η σημερινή έχουν ευθύνη γιατί όλα αυτά
τα χρόνια δεν διεκδικούν την χρηματοδότηση για τα ανακυκλώσιμα υλικά που
συγκεντρώνει ο Δήμος, χωρίς τη διαμεσολάβηση της ιδιωτικής ΕΕΑΑ Α.Ε.

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα

Το προσωπικό που απασχολείται στην υπηρεσία καθαριότητας έχει μειωθεί τα
τελευταία χρόνια και είναι ίδιο αριθμητικά με τα επίπεδα του 2003. Σήμερα
μισθοδοτούνται 116 εργαζόμενοι με μόνιμη σχέση εργασίας και εκ περιτροπής
εναλλάσσονται εργαζόμενοι με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Εργαζόμαστε κάτω από δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες εργασίας με όλες
τις καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι, κρύο, υπερβολική ζέστη). Είμαστε
εκτεθειμένοι σε μια ποικιλία βλαπτικών για την υγεία παραγόντων στη διάρκεια
της εργασίας μας. ΔΕΝ είναι τυχαίο ότι στον Δήμο Βύρωνα έχουμε χάσει δυο
συναδέλφους μας – τον Ουνανιάν Δημήτρη και τον Αμουριανό Κώστα- από
θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα στη διάρκεια της εργασίας, ενώ έχουμε και
αρκετούς συχνούς τραυματισμούς συναδέλφων.

Τα χρόνια των μνημονικών πολιτικών μειωθήκαν δραματικά οι
μισθοί, για κάθε εργαζόμενο η μείωση κυμαίνεται από 4.000 έως
5.000 ευρώ το χρόνο.

Αμειβόμαστε με μισθούς που δεν μπορούν να ζήσουμε με
αξιοπρέπεια όπως και όλοι οι εργαζόμενοι.

Οι μόνιμοι εργαζόμενοι ενταχτήκαμε στα Βαρέα και Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα μετά από πολύχρονους αγώνες το 2008, αφού
πρώτα πλήρωσε ο καθένας μας 6.000 – 7.000 χιλιάδες ευρώ
αναδρομικές κρατήσεις.

Η προηγούμενη κυβέρνηση με το τρίτο μνημόνιο αύξησε το όριο
ηλικίας για τη σύνταξη κατά δυο χρόνια από τα 58 στα 60 χρόνια.
Σήμερα είμαστε για άλλη μια φορά αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να
καταργηθεί το ανθυγιεινό επίδομα, αφού θα επανεξεταστεί τον
Μάιο.

Ενώ το νέο ασφαλιστικό της Ν.Δ είναι ουσιαστικά συνέχεια του
νόμου Κατρούγκαλου που προεκλογικά έλεγε θα καταργήσει.
Διαμορφώνοντας συντάξεις εξαθλίωσης μέχρι το 2070.

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΥΠΕΡΟΓΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Ο τρόπος που καθορίζεται το ύψος του τιμολογίου των
δημοτικών τελών είναι άδικος, ισοπεδωτικός, αφού παίρνει
υπόψη του για τον καθορισμό τους μόνο τα τετραγωνικά μέτρα
της κατοικίας ή της επαγγελματικής στέγης και όχι την
οικονομική – κοινωνική κατάσταση και τον όγκο των
απορριμμάτων.

Θα πρέπει οι μεγάλοι επαγγελματικοί χώροι, αυτοί που έχουν
μεγάλα εισοδήματα και αυτοί που παράγουν περισσότερα
απορρίμματα να πληρώνουν πολύ περισσότερα.

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ

Να γυρίσουμε σελίδα στη διαχείριση

των απορριμμάτων στην πόλη μας.

ΤΩΡΑ και όχι ΑΥΡΙΟ

Επανεκκίνηση της υπηρεσίας καθαριότητας

με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων.

Ενίσχυση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.

Χρηματοδότηση του Δήμου για τα υλικά που ανακυκλώνει.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΑΡΗ

 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Η διαχείριση των απορριμμάτων να παραμένει αποκλειστικά
στην αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης Α και Β βαθμού!

Να καταργηθεί όλο το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει τη
συμμετοχή με κάθε μορφή, ιδιωτικών εταιρειών και εργολάβων
στη διαχείριση των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων
υλικών.

Να δημιουργηθεί ένας ενιαίος αποκλειστικά
δημόσιος φορέας διαχείρισης απορριμμάτων
και ανακυκλώσιμων υλικών,

Πλήρης κάλυψη των δαπανών για τις υποδομές
του από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα
ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σκοπός του να υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες, την
προστασία του περιβάλλοντος και την υγεία
των πολιτών!

Από Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)να
περάσουμε σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
(ΧΥΤΥ), χωρίς την καύση.

Χωρίς τα τεράστια εργοστάσια επεξεργασίας
απορριμμάτων, περιβαλλοντολογικά επιζήμια και
κερδοφόρα μόνο για τις ιδιωτικές εταιρείες.

Να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για την αγορά του αναγκαίου
μηχανολογικού τεχνικού εξοπλισμού (οχήματα, μηχανήματα
νέων τεχνολογιών, κάδων κ.λπ.).

Να τους αποδίδεται το τέλος ανακύκλωσης που πληρώνουν
οι εταιρείες, για όλα τα ανακυκλώσιμα υλικά που
περισυλλέγουν, χωρίς την συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών.

Η πρόταση που καταθέτουμε θα έχει σαν αποτέλεσμα:

Την καλύτερη περιβαλλοντική διαχείριση

και ποιότητα ζωής στην πόλη.

Οικονομικά οφέλη για τον Δήμο.

Τη δημιουργία νέων θέσεων σταθερής εργασίας.

Τη μείωση των δημοτικών τελών,

προς όφελος των πολιτών.

Τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας

των εργαζομένων.

Στην κατεύθυνση αυτή προτείνουμε και διεκδικούμε:

Να οργανωθεί καλύτερα και αποτελεσματικότερα η υπηρεσία
καθαριότητας.

Να αλλάξει η πολιτική προμηθειών των ανταλλακτικών ώστε να
μειωθεί ριζικά το κόστος λειτουργίας. Να υπάρξει παγία για την
άμεση αγορά ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών ώστε να
αποφεύγεται η υπερτιμολόγηση των προμηθευτών.

.Η προμήθεια των μηχανημάτων να γίνεται μετά από συζήτηση
με το σωματείο και τους εργαζόμενους ώστε να αποφεύγονται
λαθεμένες αγορές.

Να υπάρχει καθημερινό ωράριο και στην περισυλλογή, με 5
ώρες εργασίας την ημέρα.

Τοποθέτηση κάδων σε όλες τις οδούς και τις γειτονιές της
πόλης. Τακτικό πλύσιμο όλων των κάδων και των
απορριμματοφόρων ώστε να μην αποτελούν εστίες
μόλυνσης.

Τοποθέτηση άμεσα νέων υπόγειων κάδων. Ήδη από το
Πράσινο Ταμείο ο Δήμος Βύρωνα θα χρηματοδοτηθεί με
209.000 ευρώ για την προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων
κάδων.

Μπάζα και αδρανή υλικά ο Δήμος να περισυλλέγει αυτά που ο
ίδιος παράγει.

Τα ογκώδη απορρίμματα να τα περισυλλέγει πόρτα-πόρτα
μετά από επικοινωνία του πολίτη με την υπηρεσία
καθαριότητας.

Να δημιουργηθεί αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή για το
σκοπό αυτό.

Ενίσχυση της Ανακύκλωσης

Να καταργηθούν οι συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Δήμος για τα
εγκαταλελειμμένα οχήματα και τις ηλεκτρικές συσκευές.

Άμεσα διπλασιασμός κάδων ανακύκλωσης.

Οργάνωση και λειτουργία ολοκληρωμένης συλλογής βιοαποβλήτων,
ξεκινώντας πιλοτικά από χώρους μαζικής εστίασης, παιδικούς σταθμούς,
κατοικίες.

Ο Δήμος να επιδιώξει να ενταχτεί στην χρηματοδότηση του σχετικού
Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη.

Να επεκταθεί η ανακύκλωση και σε άλλα υλικά και πρώτα από όλα σε
μεταλλικές, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Να καταργηθεί η
σύμβαση με την ιδιωτική εταιρεία.

Περισυλλογή καμένων λαδιών, τιγανέλαιων από επιχειρήσεις εστίασης
και κατοικίες να μετατρέπονται σε βιοντίζελ για τις ανάγκες θέρμανσης
(πιλοτικό πρόγραμμα).

Πράσινα απόβλητα, κλαδέματα, λαϊκές, να κατευθύνονται για
ανακύκλωση. Να εξεταστούν τρόποι αξιοποίησης νέας τεχνολογίας-
κλαδοτεμαχιστές- έτσι ώστε να μειώνεται ο όγκος τους.

Κοινωνική ανακύκλωση:

Περισυλλογή ορισμένων υλικών, όπως ειδών ένδυσης, καπάκια
από μπουκάλια κ.λπ. μπορούν να δίνονται σε άπορους, άστεγους
συνανθρώπους μας, σε συνεργασία την κοινωνική υπηρεσία, με
κινήματα και τα δίκτυα αλληλεγγύης.

Οδοκαθαρισμός:

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι οδοκαθαριστές δεν
επαρκούν.Προϋπόθεση για να αλλάξει και να βελτιωθεί η
κατάσταση είναι να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Να τοποθετηθούν περισσότερα καλαθάκια στους δρόμους και στις
πλατείες.

Να δοκιμαστούν και άλλοι τρόποι οδοκαθαρισμού όπως το
πλύσιμο δρόμων, πλατειών κ.λπ.

Να αγοραστούν μικρά σάρωθρα για πλατείες, αυλές σχολείων,
πεζοδρόμια.

Λαϊκές αγορές

Στην πόλη λειτουργούν τρεις λαϊκές αγορές.

Ο τρόπος εργασίας για τον καθαρισμό των λαϊκών είναι πολύ
επιβαρυντικός για τους εργαζόμενους.

Υπάρχουν προβλήματα στη λειτουργία τους. Ένα εξ αυτών
είναι η συνεχής επιμήκυνση των ωρών λειτουργίας. Θα
πρέπει σε συνεργασία ο Δήμος με τους υπεύθυνους των
λαϊκών και το σωματείο να αναζητήσουν τρόπους που θα
βελτιώνουν τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες.

Άμεσα ο Δήμος να διεκδικήσει να χρηματοδοτηθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους για:

Να προγραμματιστεί η ανανέωση του στόλου των
οχημάτων, η αγορά νταλικών και κοντέινερ για την
μεταφορά των απορριμμάτων.

Να αγοραστούν νέας τεχνολογίας, μικρά ευέλικτα οχήματα
για την περισυλλογή πόρτα- πόρτα.

Να αγοραστεί ηλεκτρονικός εγκέφαλος και άλλος αναγκαίος
εξοπλισμός για την επισκευή των οχημάτων.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Όλοι οι εργαζόμενοι να συγκεντρώνονται στο αμαξοστάσιο και
από εκεί να κατευθύνονται στην εργασία τους.

Να εναλλάσσονται σε όλα τα πόστα όταν χρειάζεται (αποκομιδή,
οδοκαθαρισμό, ογκώδη, ανακύκλωση), λαμβάνοντας υπόψιν τα
προβλήματα υγείας.

Εργαζόμενοι που έχουν προσληφθεί και αμείβονται από τα
ανταποδοτικά έσοδα ΝΑ ΜΗΝ απασχολούνται για την κάλυψη
αναγκών άλλων υπηρεσιών.

Στην υπερωριακή απασχόληση να συμμετέχουν όλοι οι
εργαζόμενοι χωρίς διακρίσεις, σκοπιμότητες και με διαφάνεια. Να
αυξηθεί η υπερωριακή αμοιβή.

Το Σωματείο των Εργαζομένων απαιτεί τώρα από τη κυβέρνηση

Να δημιουργηθεί ενιαίος, δημόσιος φορέας διαχείρισης απορριμμάτων
και ανακυκλώσιμων υλικών

Να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις, που να αποκλείουν τη συμμετοχή
των ιδιωτών στη διαχείριση των απορριμμάτων.

Το τέλος ανακύκλωσης που πληρώνουν οι εταιρείες και οι βιομηχανίες
να το εισπράττει ο ΕΟΑΝ και να το αποδίδει στους Δήμους, για τα
ανακυκλώσιμα υλικά που περισυλλέγουν.

Να διατεθούν στους Δήμους τα αναγκαία σύγχρονα μηχανήματα,
εξοπλισμός π.χ ανταποδοτικής ανακύκλωσης, οχήματα, κάδοι .

Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα να συνταξιοδοτούνται μετά από 28
χρόνια εργασίας με πλήρη σύνταξη.

Αύξηση στον μισθό και την υπερωριακή απασχόληση. Καμία αλλαγή
προς το χειρότερο στο επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

Απαιτούμε από την Δημοτική Αρχή σεβασμό στα δικαιώματά μας.

Διεκδικούμε :

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: εργάτες, οδηγοί, τεχνίτες στο συνεργείο
(ηλεκτρολόγο, σιδερά, τεχνίτη βουλκανιζατέρ). Να μην
απολυθούν οι συμβασιούχοι που εργάζονται πάνω από τρία
χρόνια.

Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Μέτρα για την υγιεινή και
ασφάλεια.

Πρόσληψη μόνιμου γιατρού και τεχνικού ασφαλείας.

Να διαμορφωθεί χώρος- αποδυτήρια εργαζομένων-με
ντουλάπες, νιπτήρες, πλυντήριο για το ρουχισμό.

Να δίνονται μέσα ατομικής προστασίας, που να επαρκούν για
να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων, έλεγχος από την
υπηρεσία για την χρήση των ΜΑΠ την ώρα της εργασίας.

Να επισημάνουμε ότι τα μέσα ατομικής προστασίας δεν έχουν
δοθεί στους εργαζόμενους από το 2018, παρά τις
κινητοποιήσεις και τις καταγγελίες.

Μείωση των ωρών εργασίας σε πέντε ώρες την ήμερα.
Αύξηση της υπερωριακής αμοιβής.

Να υπογραφεί συλλογική συμφωνία μεταξύ του σωματείου και
της Δημοτικής Αρχής που να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

κάτοικοι και εργαζόμενοι

σε μια κοινή προσπάθεια για μια
καθαρή και ανθρώπινη πόλη!

Οι δημότες μπορούν και πρέπει να παίξουν ιδιαίτερο ρόλο για να διατηρείται η πόλη μας καθαρή

Ο Δήμος πρέπει να αναπτύσσει μια διαρκή καμπάνια ενημέρωσης των
πολιτών για την καθαριότητα της πόλης.

Να γνωρίζουν οι πολίτες τις προσφερόμενες υπηρεσίες, την ώρα που
περνά το απορριμματοφόρο, πότε θα βγάζουν ογκώδη απορρίμματα,
πού είναι οι κάδοι ανακύκλωσης, τα τηλέφωνα του Δήμου, κ.λπ.

Ο Δήμος να δώσει ορισμένα κίνητρα, να καλλιεργήσει την άμιλλα κ.λπ.
για την ενίσχυση της ανακύκλωσης και τη μείωση των απορριμμάτων με
την τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης στις πιλοτές των πολυκατοικιών
και στους επαγγελματικούς χώρους.

Καλούμε όλους τους φορείς της πόλης, όλοι μαζί με τους πολίτες να
δώσουμε ένα κοινό αγώνα, για να ανατραπούν οι πολιτικές που
προωθούν τη διάλυση, υποβάθμιση του δημόσιου τομέα και των
υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα των Δήμων.

Τον Ορεινό όγκο του Υμηττού οφείλουμε να τον προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού !

Πολλοί είναι αυτοί που κατά καιρούς διεκδικούν στον Υμηττό
να δημιουργήσουν και άλλες εγκαταστάσεις (Εκκλησία για
Συνοδικό Μέγαρο, κατοικίες στρατιωτικών, σχεδιασμός για νέα
Περιφερειακή οδό, σκοπευτήριο, Ιδιωτικά συμφέροντα, Δήμοι για
διάφορες δραστηριότητες και χρήσεις, όπως Σ.Μ.Α.)

Δεν ξεχνάμε ότι αρκετοί δήμοι ζητάνε να αλλάξει το καθεστώς
προστασίας και επιδιώκουν να μπορούν στην Α και Β ζώνη να
δημιουργούν διάφορες εγκαταστάσεις.

Ο Υμηττός για άλλη μια φορά καλείται να πληρώσει το μάρμαρο!

Να μην καταργηθεί το Προεδρικό Διάταγμα
προστασίας του Υμηττού.

Να μην μεταφερθεί η υπηρεσία
καθαριότητας- Αμαξοστάσιο και σταθμός
διαχείρισης απορριμμάτων και
ανακυκλώσιμων υλικών.

ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ:

Στρατόπεδα, βενζινάδικο, σκοπευτήριο, Σ.Μ. Απορριμμάτων, να
κατεδαφιστεί το κτήριο Άρτεμις (καφετέρια).

Να κατεδαφιστεί κάθε αυθαίρετη παρέμβαση και να γίνει
ανάπλαση της περιοχής των λατομείων.

Να γίνουν επιχωματώσεις, αναδασώσεις και άλλες αναγκαίες
παρεμβάσεις για την φυσική αποκατάσταση και την προστασία
του περιβάλλοντος.

Να δημιουργηθούν μονοπάτια πεζοπορίας, ποδηλατοδρόμοι,
Βοτανόκηποι, χώροι πικ νικ, κλπ..

Να σταματήσει κάθε ιδέα για αποχαρακτηρισμό του ορεινού όγκου
του Υμηττού, για να μετατραπεί σε Περιαστικό Πάρκο

Ο Υμηττός είναι και πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευτεί
ως ένας από τους λίγους εναπομείναντες πνεύμονες στην Αττική.
Είναι ένα στολίδι στην καρδιά της Αττικής, που έχει αντέξει παρά
τις διαρκείς επιθέσεις που δέχεται.

Γύρω από τον Υμηττό ζουν ένα εκατομμύριο πολίτες και
χρειάζονται από κράτος και Δήμους πρωτοβουλίες για την
αναγέννηση και την προστασία του.

Να γίνει προσβάσιμος για τους πολίτες, ώστε να μπορούν να τον
επισκέπτονται, να τον περπατούν και να χαρούν την ομορφιά και
τη φύση ΧΩΡΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here