xoumpauli

ΟΑΕΔ: Μόνο με ραντεβού από σήμερα οι άνεργοι στην Αττική, Ποιες υπηρεσίες γίνονται ηλεκτρονικά

mademoiselle
entaksi

Από σήμερα Δευτέρα 21/9 στις 9.00 το πρωί ενεργοποιείται νέα υπηρεσία ηλεκτρονικής δήλωσης παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων στον ΟΑΕΔ ενώ οι άνεργοι της Περιφέρειας Αττικής θα εξυπηρετούνται μόνο κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού.

Ειδικότερα όλοι οι επιδοτούμενοι άνεργοι θα υποβάλουν τη δήλωση της παρουσίας τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα από τη νέα υπηρεσία για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα εξαιτίας της πανδημίας, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/delose-parousias-epidoma-anergias
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Δήλωση παρουσίας (επίδομα ανεργίας)

Οι άνεργοι που λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας και βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων υποχρεούνται να δηλώνουν την παρουσία τους σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, υποβάλλοντας Υπεύθυνη Δήλωση ότι το διάστημα που προηγήθηκε πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιδότησης. Με απόφαση της Διοίκησης του ΟΕΑΔ, από τις 11 Μαρτίου 2020, οι άνεργοι υποχρεωτικά δήλωναν την παρουσία τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (email) προς το αντίστοιχο Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2).

Με την ενεργοποίηση της νέας υπηρεσίας, η δήλωση της παρουσίας και η υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εξασφαλίζοντας την ομαλή καταβολή των επιδομάτων, χωρίς άλλη ενέργεια.
Υπενθυμίζεται ότι η ηλεκτρονική δήλωση παρουσίας δεν είναι δυνατή εκτός των προκαθορισμένων χρονικών διαστημάτων. Το πρώτο χρονικό διάστημα υποχρεωτικής παρουσίας καταγράφεται στην αίτηση, ενώ τα επόμενα αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης στην επιδότηση.

Κατόπιν ραντεβού

Από σήμερα έως και την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, η εξυπηρέτηση του κοινού στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ στην Περιφέρεια Αττικής θα γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.Όσοι πολίτες προσέρχονταιστα ΚΠΑ2 της Περιφέρειας Αττικής χωρίς ραντεβού δεν θα εξυπηρετούνται.

Όσοι πολίτες επιθυμούν να προσέλθουν σε ΚΠΑ2 στην Περιφέρεια Αττικής για υπηρεσίες που δεν παρέχονται ηλεκτρονικά και μόνο, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημά για ραντεβού στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.oaed.gr/menoumespitiεπιλέγοντας το αρμόδιο ΚΠΑ2. Ακολούθως θα λαμβάνουν μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) ή τηλεφωνική κλήση και θα καλούνται για προσέλευση σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.

Όσοι πολίτες προσέρχονται στα ΚΠΑ2 με ραντεβού θα εξυπηρετούνται με αυστηρή τήρηση των οδηγιών για την ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών και την αποφυγή συγχρωτισμού. Κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από τους πολίτες όσο και από τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ.

Υπενθυμίζεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

Για όσες υπηρεσίες δεν παρέχονται ηλεκτρονικά, τα αιτήματα ή τα δικαιολογητικά των συναλλασσομένων θα γίνονται δεκτά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία πιστοποίησης μέσω gov.gr ή έχει επισυναφθεί Υπεύθυνη Δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της Υπογραφής.

Οι συνεντεύξεις ανέργων με εργασιακούς συμβούλους διεξάγονται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας ή τηλεδιάσκεψης και όχι δια ζώσης.

Η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ γίνεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου www.gov.gr με τους κωδικούς του TAXISnet είτε μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ www.oaed.gr/e-yperesies με τους κωδικούς TAXISnet ή με τους κωδικούς πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και την αποφυγή του συγχρωτισμού οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά για το διάστημα των έκτακτων μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας.

Μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ www.oaed.gr/e-yperesies με τους κωδικούς TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ:

Φυσικά Πρόσωπα

Αναζήτηση θέσης εργασίας στο εξωτερικό (Δίκτυο EURES)

Αναζήτηση θέσης εργασίας στο εσωτερικό

Ανανέωση Δελτίου ανεργίας

Αίτηση για Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

Αίτηση για Ειδικό βοήθημα μετά από 3μηνη παραμονή στο Μητρώο

Αίτηση για Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας

Αίτηση για Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας

Αίτηση για Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

Αίτηση για Ειδικό εποχικό βοήθημα

Αίτηση για Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Αίτηση για Επίδομα μακροχρονίως ανέργων

Αίτηση για Συμπληρωματική παροχή μητρότητας

Αίτηση για Τακτική επιδότηση ανεργίας

Αίτηση για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & υποβολή ένστασης

Αίτηση για τα προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνικός Τουρισμός, Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, Επιταγές Αγοράς Βιβλίων, Επιταγές Θεάματος) & υποβολή ένστασης

Αίτηση σε Προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ)

Αίτηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα & υποβολή ένστασης

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ιδία κεφάλαια του τ. ΟΕΚ

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ

Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους

Βεβαίωση αυτασφάλισης

Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης

Βεβαίωση λήψης Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας, από το έτος 2009

Βεβαίωση προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών TaxisNet

Έκδοση Δελτίου Ανεργίας

Καταγραφή υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας

Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος

Εργοδότες/ Επιχειρήσεις

Αίτηση σε Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ)

Αίτηση Συμμετοχής Παρόχων Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνικός Τουρισμός, Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, Επιταγές Αγοράς Βιβλίων, Επιταγές Θεάματος) & υποβολή ένστασης

Αναζήτηση βιογραφικών αναζητούντων εργασία

Αναζήτηση προσωπικού μέσω του Δικτύου EURES

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών TaxisNet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής)

Συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ

Υποβολή Αγγελίας Θέσεων Εργασίας

Υποβολή Αγγελίας Θέσεων Μαθητείας

Υποβολή Στοιχείων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου www.gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet:

Εργασία και ασφάλιση

Αίτηση για χορήγηση παροχών μητρότητας

Αίτηση επιδόματος ανεργίας

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Ανανέωση δελτίου ανεργίας

Βεβαίωση ανεργίας για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Βεβαίωση αυτασφάλισης

Βεβαίωση ποσού επιδοτήσεων

Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων

Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ

Έκδοση δελτίου ανεργίας

Έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε μακροχρόνια ανέργους

Ενεργοποίηση επιταγών κοινωνικού / κατασκηνωτικού τουρισμού

Επιταγές αγοράς βιβλίων

Επιταγές θεάματος

Λήψη επιδόματος / παροχής

Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων

Πάροχοι επιταγών θεάματος

Πάροχοι κατασκήνωσης

Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού

Προγράμματα κατάρτισης

Προγράμματα κατασκηνώσεων

Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

Υποβολή αγγελίας θέσης μαθητείας

Υποβολή βιογραφικού σημειώματος

Εκπαίδευση

Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ

Δωρεάν κατάρτιση στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) για ανέργους

Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ

Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ

dikaiologitika.gr

trapezaris
athanasiadis

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here