Επιστολής της Λαικής Συσπείρωσης προς το Δήμαρχο Βύρωνα για τους εργαζόμενους της Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΕΑΔΒ Α.Ε)

Στην τελευταία τηλεδιάσκεψη των επικεφαλής, (2/4/2020) τέθηκε ως ερώτημα τι πρόκειται να γίνει με τους εργαζόμενους της Δημοτικής Επιχείρησης (ΔΕΑΔΒ Α.Ε), από τη στιγμή που η εν λόγω εταιρία έχει αναστείλει τη λειτουργία της.

Επανερχόμαστε στο θέμα γιατί σύμφωνα με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/ 11-3-20) και με τη σχετική
εγκύκλιο του υπουργείου εργασίας, οι ως άνω εργαζόμενοι δεν μπορούν να ενταχθούν στο
καθεστώς που εντάσσονται οι εργαζόμενοι των ΚΑΔ των ιδιωτικών εταιριών, συνεπώς δεν
ισχύει ότι είχε απαντηθεί στην τηλεδιάσκεψη. Προκύπτει ένα μεγάλο θέμα που αφορά την
μισθοδοσία των 11 εργαζόμενων που πρέπει να λυθεί εδώ και τώρα.

Υπενθυμίζουμε ότι στην από 23/3/2020 επιστολή μας ζητούσαμε μεταξύ άλλων την
«Εξασφάλιση των αποδοχών των εργαζομένων με κάθε είδους σύμβαση ορισμένου χρόνου σε δομές του Δήμου που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους, καθώς και στο ΝΠΔΔ του Κέντρου Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋμόνδου Ντάνκαν και τη Δημοτική Επιχείρηση».

Με βάση τα παραπάνω, πρέπει με κάθε τρόπο να εξασφαλιστεί με ευθύνη της Δημοτικής
Αρχής το σύνολο της μισθοδοσίας των εργαζόμενων της ΔΕΑΔΒ Α.Ε και να μεταφερθούν οι
εργαζόμενοι σε υπηρεσίες του Δήμου για όσο διάστημα χρειαστεί ώστε να λυθεί το
πρόβλημα που έχει προκύψει.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι
Γείτονας Βαγγέλης
Καλύβας Βασίλης
Βαρσαγάκης Γιώργος