Ελληνικό – Αργυρούπολη Καθαρισμός οικοπέδων εν όψει αντιπυρικής περιόδου

entaksi

εκδόθηκε από τον Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, όσον αφορά τον καθαρισμό των οικοπέδων εν όψει της αντιπυρικής περιόδου και τις υποχρεώσεις που έχουν οι πολίτες.

Η ανακοίνωση:

TOPGAS

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αριθ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τ.Β ) Πυροσβεστική Διάταξη, όπως και τoν Κανονισμό Πόλης αριθ. απόφασης Δ.Σ.326/21-10-15 (ΑΔΑ: ΨΟ80ΩΡ7-ΟΗ9), οφείλουν όλοι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, να προβούν στην και στον καθαρισμό τυχόν εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και εν συνεχεία στην άμεση και καθολική απομάκρυνσή τους, από τα όρια των οικοπέδων τους και πέριξ αυτών, προκειμένου να αποτραπεί κάθε πιθανός κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς και ταχείας επέκτασής της. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε άμεσα να καθαρίσετε το οικόπεδό σας, από τα ξερά χόρτα, σκουπίδια και τυχόν άλλα εύφλεκτα υλικά, εντός το πολύ 10 ημερών.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισή σας, είμαστε υποχρεωμένοι , για την δημόσια ασφάλεια και υγεία, να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες που ο Ν.3852/2010 άρθρο 94 και ο Ποινικός Κώδικας επιβάλλει.

siresiotis